Pravidla soutěže: VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ NA E-SHOPU WWW.PIVOVARZICHOVEC.CZ

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle odpověď společně se svým e-mailem na www.dovolenasnapadem.cz/soutez

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost 1. Zichovecká s.r.o., se sídlem Zichovec 46, Zichovec 273 74, IČ: 28434784, DIČ: CZ28434684, zapsané v obchodním rejstříku spis. zn. C 141243/MDPH vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen ,,organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

8. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

9. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje nákupem na e-shopu www.pivovarzichovec.cz výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž probíhá na e-shopu www.pivovarzichovec.cz. Účastníci se zapojují do Soutěže provedením nákupu na tomto e-shopu v období mezi 1. a 14. 8. 2022.

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou a její úhradou). Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Každý účastník soutěže se může v soutěžním období zařadit do slosování opakovaně. 1 uskutečněný a uhrazený nákup = 1 zařazení do soutěže. Vícero nákupy tedy soutěžící zvyšuje svoji šanci na výhru.

2. Soutěž bude probíhat v intervalech, které budou blíže specifikovány v soutěžním příspěvku. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovený den. Nákupy provedené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.

3. Ze všech nákupů provedených v tomto období vybere organizátor 3 náhodné výherce dle vlastního uvážení – náhodný los.

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

1. Výhry v soutěži jsou vždy stanoveny přímo v soutěžním příspěvku a jsou následující:

1. místo – 24 plechovek (dle výběru prodávajícího), ponožky, taška, kšiltovka + 2 vstupenky na Beer Fest

2. místo – 12 plechovek (dle výběru prodávající), ponožky, taška, kšiltovka + 2 vstupenky na Beer fest

3. místo – 6 plechovek (dle výběru prodávajícího), ponožky, taška, kšiltovka + 2 vstupenky na Beer fest

2. Všichni výherci budou informováni o výhře prostřednictvím e-mailové zprávy, případně telefonního spojení.

3. O způsobu předání výhry se domluví organizátor s výhercem po skončení soutěže.

4. Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s výherním poukazem nebo s produkty, které vyhrál.

5. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na adrese: https://www.pivovarzichovec.cz/pravidla-souteze

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo