Wilda diaries: Jak chytat brettky?

Sdílet tento článek >

To je otázka! Breberky (mikrobiologické vzorky) z prostředí můžeme odebírat několika způsoby, například stěry, spady, otisky, nebo přenést to co odebíráme, v našem případě plod stromu, do laboratoře a tam vzorek dále zpracovat. Nezapomeňte, že se jedná o mikrobiologické odběry, proto dbejte na čistotu vás i vašeho okolí, noste rukavice a dezinfikujte si ruce a nástroje lihem.

V minulém článku, který vycházel z textu pro papírovou verzi Magazínu k našemu předplatnému, jsme si nastínili, jak minulý rok probíhaly odběry a slíbila jsem vám, že příště navážeme zpracováním vzorků v laboratoři. Než se ale vrhneme na to, jak se vzorky zpracovávají, vysvětlíme si odběrové metody. V případě, že jste nečetli předchozí článek, v rychlosti připomenu, co je to projekt Wilda. 

Už více než rok a půl se ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským podílíme na úžasném projektu Využití lokálních kmenů kvasinek pro vývoj nových receptur piv typu „Czech wild ale“, kterému zkráceně přezdíváme Wilda. Projekt má za cíl izolovat divoké kvasinky z lokálních bio sadů pro výrobu piva podobného belgickému Lambiku. 

Než se ale vrhneme na to, jak se vzorky zpracovávají, vysvětlíme si odběrové metody. Vzorky z prostředí můžeme odebírat několika způsoby, například stěry, spady, otisky, nebo přenést to co odebíráme, v našem případě plod stromu, do laboratoře a tam vzorek dále zpracovat. V neposlední řadě připomenu, že se jedná o mikrobiologické odběry, proto dbejte na čistotu vás i vašeho okolí, noste rukavice a dezinfikujte si prostor lihem.

Screenshot 2023 10 16 at 9.28.54 » Pivovar Zichovec


Odběr stěrem 

Stěry jsou velice elegantní způsob odběru breberek z prostředí, ať už se jedná o pivovarský provoz nebo vaši zahradu. Je to zcela jednoduchá metoda, kdy vatovou tyčinkou (uchošťourem) setřete povrch, odkud chcete vzorek odebrat. 

Stěrovku (vatovou tyčinku) je potřeba před samotným odběrem namočit do sterilní vody nebo fyziologického roztoku (0,9% roztok NaCl ve sterilní vodě). Samotné stěrovky je možné mít předem namočené a opětovně zavřené v původním obalu nebo mít vatové tyčinky uložené v definovaném objemu fyziologického roztoku nebo vody ve zkumavce se zátkou. 

Samotné odběry probíhají následovně. Myslete na to, že chcete setřít co největší plochu. Vyndejte stěrovku z obalu a chytněte ji na plocho tak, aby stěrovka a stíraná plocha svírala co nejmenší úhel, ale vy jste o povrch ještě nezavadili. Následně stěrovkou pohybujte ze strany na stranu, jako kdybyste malovali hada. Nakonec stěrovku vložte do původního obalu nebo do zkumavky s roztokem. Takto odebraný vzorek se dále zpracovává v laboratoři. 

Screenshot 2023 10 16 at 9.32.08 » Pivovar Zichovec


Odběry spadem 

Tato metoda je založena na principu sedimentace (spadu) mikroorganismů z prostředí. Vše co k ní potřebujete jsou pouze Petriho misky, které se položí do prostředí na vámi definovanou dobu. Obecně platí pravidlo – čím větší koncentrace breberek v prostředí, tím kratší doba inkubace.  

Odběry otiskem 

Je to tak jednoduché, jak to zní. Jedná se o způsob odběru breber z prostředí tím, že se substrát (plod, list, květ) přitiskne na Petriho misku s agarem (živnou půdou) a tím se jednotlivé mikroorganismy přenesou na živné médium.  

Screenshot 2023 10 16 at 9.33.53 » Pivovar Zichovec


Pasti  

Poslední odběrovou metodu, kterou jsme použili, byly pasti. Připravit past na breberku je ovšem podobně záludný úkol, jako připravit past na slona, proto tomuto postupu věnujeme příští samostatný článek. 

Autor článku: Barbora Pudivítrová

Mohlo by vás zajímat

AŤ TI NEUTEČE ŽÁDNÁ ZAJÍMAVOST

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo

AŤ TI NEUTEČE ŽÁDNÁ ZAJÍMAVOST